Kavramlar
EARNED INCOME TAX CREDIT
PDF Yazdır e-Posta

Çalışan aile ve bireyler için Amerikan hükümetinin belki de sağladığı en büyük avantajlardan birisi earned income tax credit'tir. Earned income maaş, serbest meslek geliri gibi gelirleri ifade etmektedir.

En yüksek vergi avantajı üç ve daha üzeri çocuk sahibi kişi ve aileler için verilmekte olup, maksimum tutar $5,666'dır. Ancak hiç çocuk sahibi olmayan kişi ve aileler de bu avantajdan daha düşük miktarlarda yararlanabilmektedir. 

IRS şartları uyan tüm vergi mükelleflerinin bu değerli avantajdan faydalanması konusunda teşvik etmekte ve bu kişilerin bu avantajdan faydalanması için sürekli duyurular yapmaktadır. Ancak, halen aralarında Türklerin de bulunduğu pek çok vergi mükellefi bu avantajdan haberdar değildir. Amerikan Vergisi olarak bu büyük avantajdan haberi bulunmayan kişileri bilgilendirmek amacıyla, aşağıda genel hatlarıyla earned income tax credit'i açıklamak istedik.

$48,362'dan daha düşük maaş ve serbest meslek geliri elde eden kişiler, eğer durumları belirli şartlara uyuyorsa, çok daha yüksek vergi iadesi elde etmektedir. 2009 yılında bu kişilerce elde edilen ortalama iade miktarı $2,200'dır. Bu avantajın şartları ise kısaca gelirlerin düzeyi, mükellef türünüz (bekar, aile) ve çocuklarınızın bulunup bulunmamasıdır. 

2010 yılı için maksimum avantaj miktarları:

 • Üç ve daha fazla çocuklu bireyler ve aileler için $5,666;
 • İki çocuklu bireyler ve aileler için $5,036;
 • Tek çocuklu bireyler ve aileler için $3,050;
 • Çocuksuz bireyler ve aileler için $457.

2010 yılı içerisinde durumlarında değişiklikler olan kişiler ve aileler, earned income tax credit avantajlarından 2009 yılında yararlanamasalar dahi, 2010 yılı için belki de yararlanabilme hakkına sahip olmuşlardır. O yüzden durumunuzu tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Bu büyük avantajdan faydalanabilmek için vergi formu göndermeniz gerekmese dahi vergi formu göndermeniz gerekmektedir.

Bireyler ve aileler için genel koşullar:

 1. Maaş, benzeri gelirler ve serbest meslek gelirinin olması;
 2. Sizin, eşinizin ve çocuklarınızın geçerli social security number'ı (sosyal güvenlik numarası) olması gerekmektedir;
 3. Mükellef statünüz married filing separately (evli - ancak ayrı ayrı gönderilen vergi formu) olmamalıdır;
 4. Genellikle tüm yıl boyunca Amerikan vatandaşı, green card sahibi veya Amerika'da yaşıyor kabul edilen Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir;
 5. Başka bir kişinin bu kurallar gereğince çocuğu sayılmamak;
 6. Foreign income exclusion'dan yararlanmamanız gerekmektedir. Foreign income exclusion, Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşları, green card sahipleri ve Amerikan kişisi kabul edilen diğer Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettikleri maaş ve benzeri gelirler ve serbest meslek gelirlerinin belirli bir limite kadar Amerikan vergisine tabi olmamasıdır.

Gelir limitleri:

Gelir düzeyiniz belirli limitlerin altında olmalıdır. 2010 yılı için hem maaş, benzeri ve serbest meslek gelirleriniz hem de adjusted gross income miktarınız (Form 1040 - Line 37 ve 38) aşağıdaki limitlerin altında olmalıdır:

 • Üç ve daha fazla çocuklu: Bireyler için $43,352, married filing jointly (birlikte vergi formu) olarak vergi formu gönderen aileler için $48,362;
 • İki çocuklu: Bireyler için $40,363, married filing jointly (birlikte vergi formu) olarak vergi formu gönderen aileler için $45,373;
 • Tek çocuklu: Bireyler için $35,535, married filing jointly (birlikte vergi formu) olarak vergi formu gönderen aileler için $40,545;
 • Çocuksuz: Bireyler için $13,460, married filing jointly (birlikte vergi formu) olarak vergi formu gönderen aileler için $18,470.

Çocuklarınızın earned income tax credit avantajından yararlanabilmeniz için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 1. Çocuğunuzun sizinle birlikte 2010'un yarısından fazlasında Amerika'da yaşaması;
 2. Çocuğun sizin oğlunuz, kızınız, evlat edindiğiniz oğlunuz ve kızınız, üvey çocuğunuz, erkek ve kız kardeşiniz, üvey kardeşleriniz veya tüm bu kişilerin soyundan gelen kişiler olması;
 3. Çocuğunuzun 2010 yılı sonunda 19 yaşından küçük olması (üniversite'de okuyan çocuklar için 24);
 4. Çocuğunuzun earned income tax credit avantajlarından yararlanabilmek için başka birisi tarafından kendi vergi formunda bildirilmemesi.
 
ANNE VE BABALAR İÇİN VERGİ AVANTAJLARI
PDF Yazdır e-Posta

Çocuk sahibi kişilerin yararlanabileceği 10 vergi avantajı

1- Aile üyeleri (dependents): Çoğu durumda bir çocuk doğduğu yıl dahil olmak üzere aile üyesi yani dependent sayılabilmektedir. Böylece, her çocuk ve aile üyesi için $3,650 vergiden muafiyet imkanı bulunmaktadır.

2- Child tax credit: 17 yaşından küçük her çocuğunuz için bu avantajdan yararlanabilme hakkına sahip olabilirsiniz. Eğer, tüm avantaj miktarından yararlanamazsanız, durumunuz Additional Child Tax Credit şartlarına uygun olabilir. 

3- Child and dependent care credit: Çalışabilmek veya iş bakabilmek için 13 yaşından küçük çocuklarınıza bakması için birisini tuttuysanız bu avantajdan yararlanabilme olanağına sahip olabilirsiniz.

4- Earned income tax credit: Maaş ve serbest meslek geliri elde eden belirli kişilerin yararlanabildiği ve vergi borcunuz bulunsa dahi size vergi iadesi ödemesi yaptırabilecek bir avantajdır. Bu avantaj ile ilgili detaylı bilgiler izleyen günlerde burada yer alacaktır.

5- Adoption credit: Evlat edinen aileler, süreç içerisinde yaptıkları belirli maliyetler için vergi avantajına sahip olmaktadır.

6- Maaş veya serbest meslek geliri elde eden çocuklar: Eğer çocuklarınız maaş veya serbest meslek geliri elde etti ise bize danışabilirsiniz.

7- Çocukların yatırım gelirleri: Çocuklarınızın adına elde edilen yatırım gelirleri anne ve babanın tabi olduğu vergi kuralları üzerinden vergilendirilebilir.

8- Yüksek öğrenim avantajları: Eğitim masraflarını düşüren American Opportunity ve Lifetime Learning Credit, vergi borçlarınızı birebir düşüren avantajlardır. Yani, çocuklarınız için ödediğiniz yüksek öğrenim masraflarının belirli bir bölümü, vergi borcunuzu aynı miktarda düşürür.

9- Öğrenim kredi faizleri: Öğrenim kredi ve borçları için ödediğiniz faizleri gelirlerinizden düşebilirsiniz.

10- Serbest meslek sahipleri için sağlık sigortası indirimleri: 27 yaşından küçük çocuklarınızın sağlık sigortası için yaptığınız ödemeleri gelirlerinizden düşme olanağına sahipsiniz. 

 
AMERİKAN KİŞİSİ
PDF Yazdır e-Posta

ABD Amerikan kişilerini dünya üzerinde elde ettiği tüm gelirleri yönünden vergilendirmektedir. Aşağıdaki kişi ve kurumlar Amerikan kişisi kabul edilmektedir:

 1. Amerikan vatandaşları
 2. Amerika'da yaşıyor kabul edilen kişiler
 3. Amerikan şirketleri (corporations). Bazı ülkelerin kanunları şirketlerin genel müdürlüklerinin veya yönetim merkezlerinin bulunduğu yere göre, şirketin hangi ülke şirketi olduğunu belirlese de, Amerikan kanunları açısından ABD'nin 50 eyaleti ve District of Columbia'da kurulmuş her şirket Amerikan şirketidir.
 4. Amerikan ortaklıkları (partnerships). ABD'nin 50 eyaleti ve District of Columbia'da kurulmuş ortaklıklar.
 5. Amerikan miras kurumları.
 6. Amerikan mahkemelerinin denetimi altındaki ve Amerikan kişilerinin varlıklarını kontrol ettiği vakıflar.

Amerika'da yaşıyor kabul edilmek 

Türk vatandaşları herhangi bir yıl içerisinde green card sahibi olması veya ABD'de yaşıyor kabul edilmeye yetecek kadar sürede ABD'de bulunması (substantial presence) hallerinde ABD'de yaşıyor ve dolayısıyla Amerikan kişisi olarak kabul edilmektedir. Substantial presence testi sonucunda ABD'de yaşıyor kabul edilmek için, bir kişinin belirli bir sene içerisinde 183 gün veya daha fazla ABD'de bulunması gerekmektedir. Bu durumun dayanağı, bir yıl içerisinde 6 aydan fazla ABD'de bulunan kişilerin, ABD'ye diğer ülkelere göre daha güçlü bağlarla bağlı sayılacağı görüşüdür.

Yabancı ülke vatandaşları belirli bir sene içerisinde 183 günden daha az ABD'de bulunmaları halinde de ABD'de yaşıyor kabul edilebilmektedir.Subtantial presence testinin değişik bir durumu olan bu kurala göre, bir kişi herhangi bir yıl içerisinde 183 günden daha az ABD'de bulunsa dahi, son üç yıl içerisinde toplam ABD'de bulunma süresi 183 gün veya daha fazla ise, Amerika'da yaşıyor kabul edilebilmektedir. Son yıl içerisinde ABD'de bulunulan sürelerin tamamı, bir önceki yıl içerisinde ABD'de bulunulan sürelerin 1/3'ü ve iki önceki yıl içerisinde ABD'de bulunulan sürelerin 1/6'sı toplanarak hesaplanan süre 183 gün veya daha fazla ise söz konusu kişi ABD'de yaşıyor kabul edilmektedir. Ayrıca, söz konusu kişinin son yıl içerisinde en az 31 gün ABD'de bulunması gerekmektedir.

Örneğin, A kişisi 2008, 2009 ve 2010 yılları içerisinde 120'şer gün ABD'de bulunsun. Bu durumda, 2010 yılı içerisinde 183 günden daha az ABD'de bulunmasına rağmen, bu yıl içerisinde 31 gün ve daha fazla ABD'de bulunduğu için geçmiş yıllarda ABD'de bulunduğu sürelere de bakmak gerekmektedir. Buna göre:

 • 2010: 120*1=120
 • 2009: 120*1/3=40
 • 2008: 120*1/6=20

A kişisi, üç yıllık süre içerisinde 120+40+20=180 gün ABD'de bulunmuştur ve Amerika'da yaşıyor kabul edilmemektedir.

Bu teste göre bir kişi üç sene boyunca her sene 122 gün ABD'de bulunursa, ABD'de yaşıyor kabul edilmekte ve dolayısıyla Amerikan kişisi sayılmaktadır. Bu durumda da tüm dünya üzerindeki gelirleri üzerinden ABD'ye vergi vermek ve vergi formu göndermek zorundadır.

Bu haksız durumun önüne geçmek amacıyla, bazı özel durumlarda, söz konusu kişilerin ABD'de yaşıyor kabul edilmeyeceği kuralı getirilmiştir. Buna göre, söz konusu kişilerin yabancı bir ülkede bulunan iş'leri dolayısıyla yabancı bir ülkeye vergi vermek zorunda olmaları ve yabancı ülkeye ABD'ye olduğundan daha güçlü bağlarla bağlı olmaları gerekmektedir. Daha güçlü bağların olduğunun ispatı için kişinin ailesinin bulunduğu yer, kişinin kalıcı olarak yaşadığı yer, eşyalarının bulunduğu yer, kişinin kültürel ve sosyal ilişkilerinin bulunduğu yer gibi pek çok duruma bakılmaktadır.

 


Secure Servers